Бъбреци: Анатомия на бъбрек, устройство. Къде се намират? Как работят? Основни заболявания

Какво трябва да знаем за важните бъбреци? Анатомия? Къде се намират? Снимки и видео. Устройство. Как се лекува киста на бъбрек и другите заболявания?

Бъбреците са филтър, от който зависи животът. Здрав бъбрек значи живот и обратното – без бъбреци животът е немислим. Те непрестанно пречистват тялото от боклуци и отрови. Без тях тялото би се удавило в собствените си отпадъци.

Бъбреците са малки, но със сложно устройство. Те поемат отпадните в-ва от физиологичните процеси в тялото плюс елементи от околната среда, които са вредни за човека. Чифтният орган образува урина и с нея извежда навън излишни и вредни в-ва.

В статията ще видим филтриращата функция на бъбреците + други техни съществени задачи като хормонални, поддържане на pH на кръвта, регулиране на електролитния състав на кръвта, стимулиране на кръвотворенето, регулиране на налягането.

Ето как да се снабдите с Фигурин (в магазин или с доставка!) Вижте ТУК!

Рекорди

Бъбреците са рекордьори. Параметрите им са впечатляващи дори и за запознатите с възможностите на чов. тяло. Ето някои доказателства:

 • За 24 ч. през бъбреците минават 1500 литра кръв – ¼ от циркулиращия обем;
 • Бъбреците филтрират това к-во и от него образуват 180 л първична урина;
 • Бъбреците осъществяват цялата тази работа с минимум 2 милиона функционални единици, наречени нефрони;
 • Нефроните са система от тръбички с обща филтрираща повърхност от 1.5 кв.м.

Нещо привидно малко е приспособено да извършва огромен обем работа и то всеки ден. От качествено свършената работа зависи тялото да не се отрови и да продължи да живее. Дълголетниците винаги са със здрави бъбреци. Може ред органи и системи да им отказват, но здравите бъбреци удължават живота.

Къде са бъбреците

анатомия на бъбрек, къде се намират нашите бъбреци (снимки)

Проекция на бъбреците – повечето хора не осъзнават мястото им

Те са фиксирани приблизително на нивото на 12-то ребро, отстрани на гръбнака, към задната стена на коремното пространство. Левият бъбрек се намира по-горе от десния. Той е изместен, за да се разположи свободно масивният по размери черен дроб.

Устройство

Бъбреците са част от отделителната с-ма на човека, която включва още два уретера, пикочен мехур и уретра – пикочн. канал.

Бъбреците са два, органът – един, нарича се чифтен. Те са твърди и почти плоски. Предназначени са да извеждат нежелани в-ва с урината, регулират количеството на вода и други вещества в кръвта.

Бъбреците са обгърнати в тънка съединително-тъканна капсула, а върху нея има мастна тъкан. Тя помага на чифтния орган да се фиксира. Хора с твърде малко мазнини в тялото понякога получават т.нар. патологична подвижност на бъбреците – блуждаещи бъбреци.

Форма на бъбрека

По форма бъбрекът прилича на боб. Вдлъбнатата му страна е врата. През нея минават вени, артерии, нерви и уретер. Последното представлява тръбичка за отвеждане на урината от легенчето към мехура. От мехура по уретрата (пик. канал) тя ще излезе навън.

Бъбрекът е покрит с плътна фиброзна обвивка. Той тежи приблизително 150-200 г и нормалното му тегло е един от белезите за здрав и функциониращ орган.

Размерите също са от значение: 12Х6Х3 см. Левият е по-тънък, но по-голям. Десният е по-окръглен, но по-малък.

Вътрешен строеж

В самият бъбрек се разграничават външен (кора) и вътрешен (паренхиматозен) слой.

Коровото в-во в тъмен цвят. То се състои от бъбр. телце и каналчетата на нефроните. В тях се осъществява филтрирането на кръвта.

Паренхиматозният слой, наречен още мозъчно в-во, е в по-светъл цвят. Той представлява същинската яйчникова тъкан. Състои се от 15-20 бъбречни пирамиди с конусовидна форма. Горният им край достига бъбречното легенче, а долният – кората.

Нефрони

Функционалната единица на т. орган е нефронът. В него се различават телце и каналче. Структурата му функционално се свързва със съдовата с-ма. 80% от нефроните са разположени в коровото в-во.

Условно нефронът има три системи:

 • кръвоносна с-ма (вкарващи и изкарващи артериоли);
 • боуменова капсула, в която се формира първичната урина;
 • система от каналчета – извити събирателни тръбички.

Кръвоносната с-ма на бъбрека започва от низходящата дъга на аортата, от която излизат под ъгъл 90° две бъбречни артерии. При достигане на бъбречната тъкан, тези артерии започват да се разклоняват – броят им расте, диаметърът намалява. На ниво артериоли (съдове с малък диаметър) се формират бъбречните гломерули.

Гломерулите са причудливо преплетени кълба от капиляри, в които влиза артериолата, която внася кръв, и от които излиза изходящата артериола. Капилярните стени са постлани с едноклетъчен слой с образувания, през които минават големите органични вещества като аминокиселини, белтъчни макромолекули.

Бауменовата капсула е чашковидна структура, която обвива гломерулите. През нея прониква течната част на кръвта, заедно с разтворените в нея вещества. Формира се първичната урина. Капсулата е обвита с еднослойна клетъчна тъкан.

Системата от каналчетата започва от Боуменовата капсула и завършва в събирателна тръбичка, извеждаща окончателната урина в системата от чашки. Каналчетата са застлани от същия едноклетъчен по-плътен епител.

Как работи бъбрекът

В зависимост от тегло му, тялото е снабдено с 4-6 литра кръв. Тя циркулира и периодично се транспортира по бъбречните артерии към бъбреците. Възпроизвежда се многократно – за денонощие през чифтният орган се прекарват около 1500 л кръв.

Кръвта се очиства благодарение на 2 милиона микроскопични филтри – нефроните. Те са толкова малки, че се виждат само през микроскоп.

Минавайки през особена мембрана, кръвната плазма отдава някои вредни вещества. Други вещества се секретират (тоест активно се отделят) от клетките на каналчетата. Голяма част от водата и ценните соли се приемат отново от кръвта – реабсорбират се в бъбречните каналчета.

Образуваната урина се събира в чашките, а след това – в бъбречното легенче. Оттам урината поема по уретера към пик. мехур, в който на порции – когато се събере определено количество, се извежда през уретрата (пик. канал).диуреза, бъбреци, как работят, бъбречно легенче

Голяма част от заболяванията на бъбреците представляват повреда на нефроните. Когато те загубят филтриращите си свойства, в организма възникват опасни нива на съдържание на течности и отпадни продукти от жизнената дейност.

Регулация на работата

На полюсните точки на двата бъбрека се намират ендокринни жлези с триъгълна форма – надбъбречните. Те изработват хормони, които регулират някои функции на организма като обмяната на въглехидратите и мазнините, функциите на кръвоносната с-ма, работата на скелетната мускулатура и вътрешните органи, водно-солевия обмен.

Хормоните са алдостерон и адреналин. В критични моменти от жизнената дейност на тялото (например при стрес) изработката на адреналин от жлезите рязко скача. Благодарение на това се активизира сърдечната дейност, повишава се нивото на кр. захар, работоспособността на мускулатурата.

Хормонът алдостерон способства извеждането на излишъка от натриеви йони от организма и напротив – задържа калиевите йони в необходимите за организма количества.

Функции на бъбреците

Те са пречиствателната станция на тялото, но е ограничено да кажем, че това изчерпва тяхната работа.

 • Образува урина – минимумът за денонощие е 0.4-0.5 л, стандартно – 1-1.5 л крайна урина. Процесът представлява филтрация през гломерулите, реабсорбция през каналчетата и осмотична концентрация на урината. През филтриращата повърхност на бъбрека за денонощие минават до 150 л кръв. Бъбреците я филтрират и връщат в нея полезните в-ва – бълтъчини, захар, ензими, витамини и др.;
 • Регулира кръвното налягане – в коровия слой между артериалните и венозните капиляри са разположени клетки, които синтезират хормона ренин. Под негово влияние се осъществява регулацията на тънкия механизъм, който осигурява постоянство в тонуса на съдовете и кр. налягане;
 • Функция кръвотворене – освен ренина, бъбреците изработват и еритропоетин, който дава команда за попълване на кръвния поток със свежи еритроцити;
 • Регулиране на постоянна вътрешна среда – бъбреците регулират съдържанието на различни белтъци в кръвта и алкално-киселинното равновесие. Балансът между основи и киселини се осъществява благодарение на извеждането на тялото на кисели или на алкални продукти.

Формиране на бъбреците

в човека

Развитието на бъбреците се осъществява на три стадия: предбъбрек, първичен бъбрек и окончателен бъбрек или на латински: про-, мезо- и мета- нефрос (нефрос – бъбрек).

Окончателният бъбрек започва да се формира от 7-та седмица от ембрионалното развитие. Постепенно се премества в коремната кухина.

При новороденото дете бъбречните каналчета са по-къси, отколкото при възрастен. До 2-годишна възраст нефронът е зле диференциран. Едва към 5-та година от раждането структурата и функционирането на детският бъбрек се приближава до тези на развит възрастен индивид.

Заболявания на бъбреците

бъбречни болести, болести на бъбреците, заболявания

Като фин и сложен механизъм, бъбреците се повреждат от най-различни провокатори

Защо и от какво се разболяват?

 • Съществена причина е половият живот. По половия път се предават инфекции, които поразяват пикочната система и водят до възпаляване на бъбреците;
 • Подобен ефект имат честите простуди, преохлаждания на тялото;
 • Неправилното хранене е не по-малко разпространена причина за повреждане на важния орган. Той страда от бързото хранене, сладките и газирани продукти, от изкуствените съставки и оцветителите. Всеки продукт на промишлеността е враг на бъбреците;
 • Алкохолът, никотинът, наркотиците, прекомерният прием на медикаменти – всичко това са отрови, които биват представени на бъбреците за обезвреждане;
 • Не на последно място да поставим лошата наследственост – доста бъбречни болести се предават от родителите към децата.

Нарушения в работата на бъбреците нерядко се случват при бременните жени, особено в късните срокове от износването на плода. В последния триместър бъбреците биват буквално обременени да пречистват кръвта на две тела. Не винаги органът се справя с повишеното натоварване, затова и немалко бременни получават отоци, развиват късна токсикоза или гестоза.

Подпухването на лицето и крайниците, вдигането на кръвното, проникването на белтък в урината са някои от белезите на несправящи се с работата бъбреци.

Повредата на бъбр. може да се избегне с грижа и внимание. Ако човекът се храни безвредно, пие достатъчно течности, има активно ежедневие и се разхожда, както и ако се преглежда периодично, има шанс да запази финия си орган здрав.

Чести бъбречни болести

Ред патологии нарушават отделит. функция на бъбрека. Водещи причини са инфекциите в разни зони, автоимунни възпалявания, нарушена обмяна на веществата. Често патологичният процес е последстваща проява на др. заболявания.

Гломерулонефритгломерулонефрит и други бъбречни болести, симптоми на киста

Представлява възпаляване на гломерулите, в които се филтрира урината. Причина за възникването на тази патология са инфекциозни или автоимуннни процеси в бъбреците.

При тази патология се нарушава целостта на филтриращата мемрана. В урината проникват белтъчини и кръвни клетки.

Симптоматика: отоци, повишено кръвно, откриване на големи количества еритроцити и белтъци в урината.

Лечението на бъбреците при гломерулонефрит включва противовъзпалителни, антибактериални, антиагрегантни и кортикостероидни средства.

Пиелонефрит

Представлява възпаление с последваща деформация на системата от чашки и легенче. В патологичния процес се въвлича и паренхимния слой на бъбреците.

Причина за заболяването е инфекция, която попада по кръвен път или възходящо – по пикочния път.

Подпомагащият фактор, който „придвижва“ инфекцията от уретрата или от пикочния мехур нагоре към бъбреците е преохлаждането на тялото. Бъбреците с лекота се простудяват, ако в прохладно време се носят неподходящи за сезона дрехи и обувки.

Много често пиелонефрит развиват диабетиците и бременните жени.

Къде боли при пиелонефрит: на кръста. В началото болезнеността лесно ли сбъркана с миозит или остеохондроза. Но появата на допълнителните симптоми показват истинската същност на възникналата болезненост.

Симптоми: отичане на тъкани, повишаване на тел. темп., изменения в състава на кръвта и урината (повишени левкоцити, ускорено утаяване на еритроцитите), спад в апетита и др.

Лечението в задълж. порядък предвижда антибиотици и уросептици, понякога се налага да бъдат проведени повече от един курс. Дават се още диуретици, дезинтоксикационни и симптоматични средства.

Киста на бъбрекакистоза, киста на бъбрека как се лекува

Представлява аномално, но доброкачествено изменение на структурата на бъбречната тъкан. Стените на кистата се състоят от тънка съединителна обвивка. Вътрешността й е запълнена с течност, обичайно с лимонено жълт цвят.

Кистите са единични или множествени и възникват във всяка възраст. Размерите са от 1 до 10 см. Обикновено малките кисти не нарушават работата на бъбреците и не пораждат симптоматика.

Поликистоза на бъбрека

Заболяване, при което още във вътреутробното развитие на тъканите в бебешките бъбреци се формират множество кисти.

Причините за поява на поликистоза са свързани с някои вирусни заболявания, които майката е прекарала по време на бременността.

Симптоми: заболяването в повечето случаи протича без симптоми. В случаите, когато кистите заемат голяма площ от бъбречния паренхим, те нарушават функционирането на органа. Възможно е да възникнат следните прояви: тъпи болки в кръста, полиурия (голямо количество отделяна урина), нарушение на апетита, жажда и др.

Хидронефроза

Нарушаване на оттока на урина от бъбрека с последващо разширяване (пиелоектазия) и повишено хидростатично налягане, атрофия на паренхима на бъбреците и влошаване на изпълнението на основните им функции.хидронефроза, бъбречни бобести, симптоми и лечение

Причини за придобита хидронефроза са възпалителни изменения в пикочната с-ма (пиелонефрит), бъбречно-каменна болест, травматични свивания, увреждане на гръбначен мозък, които водят към нарушаване на инервацията на органите от отделит. с-ма и оттока на урина.

Хидронефрозата е опасна със своите усложнения, сред които разрив на бъбречн. легенче или чашките. При такъв инцидент синтезираната урина се излива директно в коремната кухина.

Камъни в бъбреците

(песъчинки)

Патологията се нар. бъбречно-каменна, представлява отлагане на соли и втвърдяването им до оформяне на камък.

Главна причина за тази болест (БКБ) е нарушена обмяна на веществата и разбалансиране на киселинно-алкалните свойства на урината.

Опасност при заболяването представлява рискът камъните да блокират пикочните пътища и да нарушат оттичането на образуваната урина. При застой на урината бъбречната тъкан може лесно да се инфектира.

Симптоми на БКБ са: болки в кръста (едностранно или двустранно според нахождението на камъка), които се усилват при физическо натоварване. Уринирането е учестено и придружено с болки. Движението на камъните наранява тъканите и предизвиква още болки. Когато образуванията се движат по пикочния път, болката ирадира надолу към слабините и половите органи. Такива пристъпи на болка се наричат бъбречна колика.

След бъбречна криза се намират малки камъни и кръв в урината – някои по-дребни образувания се изхвърлят самоволно по естествен път. Но по-големите не излизат сами. Необходимо е пациентът да се придържа към диетично меню, снижаващо риска от нови камъни, и да атакува вече образуваните чрез медикаменти или физическо раздробяване.

Някои билкови сборове притежават лечебно действие при БКБ. Това са състави с участието на мечо грозде, хвощ, боровинка и др. Пример за добре прецизиран лечебен сбор е чаят Фигурин.

При екстрени случаи камъните се раздробяват с ултразвук или лазер, в определени случаи се пристъпя към ендоскопска или класическа открита хирургия.

Бъбречна недостатъчност

Синдром на нарушение на всички бъбречни функции. До него се стига поради хронични бъбречни патологии. Преди години най-честа причина са били гломерулонефритите, но сега водещи са пиелонефритите, диабетът и хипертонията.

Излизането на бъбрека „от строя“ причинява разстройване на водния и електролитния баланс, натрупване на азотни тема и на всякакви отпадни продукти. Тялото се отравя и настъпва смърт.

Без бъбреци, тоест без пречистване, тялото не може да живее. Пациентите се поставят на апаратно пречистване на кръвта през няколко дни и стават кандидати за присаждане на здрав бъбрек.

Трансплантация на бъбрек

Трансплантация на бъбрек, бъбречни бобести, присаждане

Технология на трансплантиране на бъбрек

Това е най-разпространеният вид трансплантация. Основно показание за нея е термин. стадий на бъбр. недостатъчност.

Абсолютна пречка за присаждане са други болести на пациента, които биха попречили новият бъбрек да бъде възприет от тялото. Относителна пречка са болести, които ще се влошат от необходимата имунна супресия (имунитетът се потиска, за да не бъде отхвърлен бъбрекът като чуждо тяло).

Трансплантацията съществено подобрява качеството на живота и избавя болния от периодичната апаратна диализа.

Откъде се взимат бъбреци?

Повече от половината донорски бъбреци са получени от здрави хора, които са изпаднали в състояние на мозъчна смърт. Около една трета от тези бъбреци имат физиологични нарушения, но те се използват, защото потребността от бъбреци е огромна, а донорите  – минимално количество.

Друг източник на донорски орган са хора, претърпели сърдечна смърт. Тези бъбреци може да са увредени от исхемия преди смъртта на донора или да е нарушена функцията из заради остра тубулна некроза. Все пак такива бъбреци продължително време функционират добре и отговарят на стандартните критерии.

Останалите около 40% донорски бъбреци се вземат от живи донори – родственици на пациента. Тъй като к-вото на органите е ограничено, все повече се прибягва към т.нар. алотрансплантации – присаждане на орган от внимателно подбран жив, но неродствен на пациента донор (с различен генотип).

Подборът на донор и реципиент се основава на откриването на най-високата възможна степен на съвпадане. Ако това е невъзможно, нов подход е АВО-несъвместима трансплантация.

Други болести на бъбреците ТУК:

Болки в бъбреците: Защо? Причини и диагностика по място и вид на болката

Диагностика на бъбречните заболявания

Лабораторни методи

 • Обща кр. картина – позволява да се определи наличието на възпаление. Белези за него е повишеното ниво на левкоцитите и ускореното утаяване на еритроцитите;
 • Изследване на урина – прилагат се десетина основни методики, сред които и тази на Зимницки. Проверява се вида, консистенцията на отделяната течност и нейният състав. Оценява се функционалността на бъбреците, напр. способността им да концентрират урината.

По измененията в урината се съди за ред заболявания, включително и такива, засягащи други органи. Например повишеното съдържание на белтък и наличието на кръв свидетелстват за възпаляване. Биваме насочени към диагнози като пиелонефрит, гломерулонефрит и др. Повишено к-во захар в урината свидетелства за диабет (глюкозурия).

Образна диагностика

 • Ултразвук – нескъпо, достъпно и високоинформативно изследване. С УЗИ се определя формата, размера, местоположението на бъбреците. Успешно се разпознават различни патологични образувания като камъни и песъчинки, кисти, тумори, нефроптоза (смъкване на бъбрека) и др.;
 • ЯМР и ангиография – високоспециализирани изследвания, към които се минава за уточняване и детайлизиране на заболяването. Ядрено-магнитният резонанс дава прослойна картина на тъканите;
 • Екскреторна урография – рентгеново изследване с контраст. Цветната материя постъпва в бъбреците и позволява да се видят отлично отвътре. Показва проводимостта на пикочните пътища, достатъчно информативен е при бъбречна недостатъчност.

Лечение на бъбречни заболявания

Консервативното лечение представлява назначаване на различни лекарствени средства. То е приложимо при гломеруло- и пиелонефрити, при БКБ, и др.

Оперативните методи се използват при наличието на тумори. Обикновено при злокачествени образувания се премахват не само бъбреците, но и околните тъкани. Следват химио и лъчева терапии.

Неинвазивни оперативни методи са основата на лечението на БКБ. Големите камъни, които не могат да бъдат разтворени, се раздробяват на място със звукови вълни или лазер. Вълновата липотрипсия е метод от първа линия. До откритата хирургия се прибягва само по изключение. Всичко за БКБ ТУК:

Камъни в бъбреците: Първа помощ и лечение. Видове, къде и как боли

Билки за лечение на бъбреци

В комплекс с традиционната терапия почти на 100% се прилага и билково лечение. Причината е, че за бъбречните болести има високо ефикасни лечебни растения, някои от тях – почти незаменими. Повечето аптечни уросептици са базирани на растителни източници.

Известни са ни вълшебните свойства на мечото грозде, на боровинковия лист, на хвоща.

Особеност на бъбречните заболявания е, че те по-добре се „обработват“ не с една билка, а с комплекс от билки. Обяснението е в разнообразната симптоматика, която се покрива от различни „специалисти“ – антисептици, противовъзпалителни, диуретици и др. Ето защо немалко пациенти са абсолютно доволни от сборната билкова композиция под името Фигурин, което обединява 28 лечебни растения.

Съставът на Фигурин не е на 100% насочен към бъбречни болести, защото негова специалност е отслабването. Но към 70% от участващите растения имат такъв ефект и са лечебни за бъбреци.

По какъв начин работят билките, какво да вземем и как ще ни подейства, разясняваме ТУК:

Билки за бъбреци: Лечение и рецепти по заболявания

Отзиви на пациенти

Интересно е да проследим отзивите на болни, които са използвали приоритетно билкови терапевтици.

Защо? При заболяване на телесния „филтър“, какъвто се явяват бъбреците, от крайна важност е тялото да получава чисти, необременяващи го вещества.

Спестяването на лекарства – доколкото е възможно и безопасно, е главна грижа. Ето защо пациенти биват съветвани да започнат терапията в ранен стадий и по възможност изцяло да се справят с растителни средства.

Потърсихме мнения на такива болни.

 • Маргарита К., 48 г.: Бъбреците са ми най-уязвимите органи. Страдам от малка – периодични възпаления, намалена функционалност. Винаги съм се съобразявала какво ям, какво и колко пия и съм се въздържала от лекарства, доколкото мога. И все пак често възникват инфекции, които ми е трудно да боря без хапове. Междувременно се облекчих с появата на Фигурин. Използвам чая за профилактика и за поддържане на отделителните ми органи чисти. Така се предпазвам от инфектирания, към които са много отворена, за съжаление. Пия Фигурин на курсове, без да чакам появата на някаква симптоматика. За мен профилактичният подход е по-работещ от лечебния.
 • Владислав Иванов, 75 г.: Водопроводната вода е пълна със сулфати, хлориди, нитрати. Как да не получиш камъни! Бъбреците постоянно чистят, чистят, но тях кой ще ги чисти? Всеки ден ям диня, пъпеш, ако няма – краставици, и поне един билков чай. Гледам да е с очистващи билки, да има противовъзпалителни и оздравяващи. Веднъж годишно изпивам една кутия чай Фигурин, за да оздравя пикочния тракт. Към Фигурин добавям отвара от семе лен, въпреки че и в чая го има, както и други ценни съставки.
 • Галина Христова, 42 г.: Откриха ми бактерии в урината. Казаха, че без антибиотици няма да стане, но да омекотя с мечо грозде и други билки срещу инфекции. Да ги пия по 4-5 пъти минимум. Избрах за по-лесно Фигурин, защото всичко, което ми трябва, е в него. Къде ще ходя да правя сборове – нямам никакво време. Но горещо го препоръчвам и заради съдържанието му – в него са сложили всичко, което ни трябва да прочистване и обеззаразяване на тялото. Доволна съм, какво да кажа!

17-годишен младеж открива природната терапия на Фигурин покрай проблеми с теглото. Ето разказът на Петър Димитров от София.

Източници и още информация: Какво значи болка в бъбреците и какво се прави? Действия при камъни в бъбреците. Възпаление на бъбреците (пиелонефрит) – симптоми и причини. Пишете ни и вие какви са вашите действия при заболяванията на бъбреците? Как се справяте с тях? Кое е най-доброто за облекчаване на гломерулонефрит? А на пиелонефрит? Как се лекува най-добре киста на бъбрека? А много кисти (поликистоза на бъбрека)? Как да се справим с хидронефроза? С камъни в бъбреците? С бъбречна недостатъчност? Споделете мнението си ТУК!

Искате Фигурин на по-ниска цена? Получавайте промоции и нови статии!


Оценка на читателите
[Гласували: 1 Средно: 5]

Enjoyed this post? Share it!

 

4 коментара по “Бъбреци: Анатомия на бъбрек, устройство. Къде се намират? Как работят? Основни заболявания

 1. От самата анатомия на един бъбрек се вижда, че той прилича на бобово зърно. Следователно според Учителя Дънов бобовите култури са полезни за бъбреците. Имайте го предвид!

 2. От анатомията на бъбреците знам, че те не са по-големи от 12 сантиметра всеки и имат надбъбречни жлези, които приличат едната на пирамидка, другата на полусфера и изобщо не са толкова симетрични, за колкото ги мислим.

 3. Всяко устройство на бъбрек е уникално, но има основни принципи, на които се подчиняват. Те съдържат всичките кора и също така сърцевина. Вече самият нефрон, който е основното нещо за работата на бъбреците е създаден от гломерул, който е така нареченото бъбречно телце, имат извито каналче (проксизмално) и една примка. Също имат още два вида каначлета – дистално и събирателно.

 4. И аз съм се питала къде се намират бъбреците, докато наистина един ден не започнаха да ме болят и не ми разгониха фамилията. Болката в бъбреците е по-страшна от болката в зъбите, само да ви кажа. Иначе бъбреците се намират в долната част на гърба, малко под средата. Там не бива да се изстудява тази част, защото ще плачете, не, ще виете от болка по-късно.

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *